Vad får man göra utan bygglov?

Det finns väldigt mycket man kan göra på sin egen mark utan att behöva ansöka om bygglov. Och här tar vi en snabb titt på några större byggprojekt man kan ta sig an utan krav på bygglov.

Friggebod

Man får uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, vardagligt kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet. De huvudsakliga kraven är att byggnaden eller byggnadernas sammanlagda arean inte för överstiga 15 kvadratmeter och högsta höjden från mark till taknock inte överstiger 3 meter.

Uteplats

Bygger man en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med mur eller plank på max 1,8 meters höjd, behöver man inte ansöka om bygglov. Märk dock att denna ska byggas intill bostadshuset och inte någon komplementbyggnad. Vill man göra det kan det istället kräva bygglov.

Skärmtak

Skärmtak över konstruktioner som altaner, uteplatser, balkonger eller entréer, kräver inte bygglov så länge den sammanlagda arean av alla skärmtak man bygger inte överstiger 15 kvadratmeter.

Fasad- och takändringar

Ommålning och byte av täckmaterial på fasad och tak kan göras utan bygglov. Detta kan dock vara något av ett gränsfall då regeln säger att man inte får förändra byggnadens eller områdets karaktär mycket i och med denna förändring. Det är upp till byggnadsnämnden om det man planerar göra räknas som detta.