Vad är pellets?

shutterstock_250935484

Under de senaste åren har uppvärmning med pellets vunnit allt större mark hos svenskar som ska välja uppvärmningsalternativ till sina hus, mycket tack vare de ekonomiska och de miljömässiga fördelarna. Priset på både olja och el har gått upp till rekordhöga nivåer, och det är också en av anledningarna till att många söker efter andra alternativ. Idag är det också många som vill leva miljömedvetet och att välja en bättre uppvärmningsmetod kan göra stora skillnader för klimatet.

Pellets består av kutterspån och sågspån som pressas samman till små stavar och är ett av våra största förnyelsebara bränslen. Det hämtas till största del från våra svenska skogar, och processen fungerar enligt samma princip som vedeldning. Pellets är ett klimatneutralt bränsle som inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet som var ursprung för pelletsen en gång gjorde.

Många förknippar pellets med en hel del manuellt arbete, men dagens moderna pelletskaminer och pelletsbrännare är till stor del automatiserade vilket innebär minimalt med kroppsligt arbete för dig. Många köper också sina pellets online, ett smidigt sätt att få hem bränslet i den mängd du behöver. Förutom att fungera som bränsle kan pellets också användas som till exempel strö i komposter eller stall, i kattlådor eller toaletter.

Tack vare den klimatneutrala förbränningsprocessen är pellets befriad från bränsle- och koldioxid skatt, ytterligare en ekonomisk fördel bortsett från att det är billigare i drift jämfört med till exempel olja. Att byta till pellets är därför en investering, och ett billigare alternativ på lång sikt eftersom kostnaderna för uppvärmning är den dyraste utgiften som villaägare står inför.

Om du byter uppvärmningsmetod från exempelvis olja till pellets minskar de skadliga koldioxidutsläppen hela 170 gånger, så när du eldar med pellets är du med och bidrar till en hållbar utveckling.