Skaffa en friggebod

Har man utrymme på tomten och känner att man behöver lite extra förvaring eller något som kan fungera som en liten gäststuga, kan en friggebod vara exakt det man söker efter.

En friggebod är en komplementbyggnad som får vara max 15 kvadratmeter och inte får överstiga 3 meter till taknocken. Så länge man har en tomt bebyggd med en en- eller tvåbostadshus och inte bor i ett område med detaljplan eller inom strandskyddat område, kan man uppföra en friggebod utan att behöva bygglov. Om man dock bygger det inom 4,5 meter från tomtgränsen behöver man medgivande från grannen. Man får dra el till byggnaden men det krävs oftast en bygganmälan om man vill dra vatten och avlopp. Och även om det inte är vanligt så får man bygga friggebod med källare.

Det gjordes en ändring i plan- och bygglagen under mitten av 2014 då man utan bygglov även fick tillstånd att bygga liknande byggnad upp till 25 kvadratmeter och med 4 meter till taknocken, men då kallar man dessa för attefallshus. Annars gäller samma sak för dem som för friggebodar.

Något som verkligen förenklar upprättandet idag är att man lätt kan köpa en friggebod som en byggsats. På så sätt får man allt virke som behövs för konstruktionen och kan med en enkelt monteringsguide bygga det på förhållandevis kort tid.

15 kvadrat kanske nu inte är så mycket i det stora hela, men är man bara väldigt fokuserad på vad det ska användas till kan man göra ganska mycket med utrymmet. Lägg extra tanke på just förvaringen i utrymmet. Detta kan exempelvis betyda att använda möbler som även har förvaringsmöjligheter, men man bör också tänka på att använda de vertikala ytorna i största möjliga utsträckning. Och som vanligt när man har begränsat med utrymme kan man ofta få ett känsla att extra rymd genom att använda sig av ljusa färger.