Renovering i bostadsrätt

Att renovera en bostadsrätt kommer ofta med lite fler frågor än en villa. Det finns många saker man för förändra efter eget tycke, men somliga renovationer kräver tillstånd från föreningen.

I det stora hela brukar man säga att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för allt som är synligt inne i lägenheten medan föreningen ansvarar för det yttre. Men denna gräns är inte alltid så tydlig som så. Väldigt enkla saker som att byta tapet, måla om och liknande är något man säkert kan tackla själv utan att behöva fundera om tillstånd.

När man dock börjar tala om omfattande renovationer som rör våtrum, kök och bärande väggar måste man kontakta föreningen och meddela vilka förändringar man planerat att göra. Exakt vad som gäller är dock något man ska kunna läsa om i föreningens stadgar. Om något är oklart är det bäst att kontakta föreningen och få ett förtydligande.

Så fort det handlar om förändringar som påverkar konstruktioner inne i väggar, under golv eller i taket är detta föreningens ansvar. Detta betyder att fall som stambyten helt faller på föreningen att genomföra. Läs mer om vad detta innebär på sajten Frakka.

Det kan också hända att man vill bygga till inne i bostadsrätten, som att till exempel sätta upp en ny vägg. Detta kommer dock mest troligt påverka ventilationen i rummet, och eftersom ventilationen är föreningens ansvar måste man kontakta dem först.

Eventuella element i bostadsrätten är ju självklart synliga och bostadsrättsinnehavaren får måla om dessa om han eller hon vill. Men att byta ut dem eller flytta på dem är väldigt annorlunda då det är föreningen som ansvarar för uppvärmningen av huset och alla lägenheter. Således behöver man tillstånd för att göra sådana förändringar.

Många gånger får man ändra elledningar i en bostadsrätt så länge man anlitar en behörig elektriker. Utanpåliggande bör aldrig vara något problem, men om man skulle behöva ändra icke synliga elledningar är det bäst att kontakta styrelsen först.