Dags för stambyte i bostadsrättsföreningen

Är det dags för stambyte i den bostadsrättsförening som ni är medlem i? Detta är normalt sett en del av underhållet i den fastighet som ni bor i, och formellt kan styrelsen besluta om detta. I vanliga fall så kommer frågan att behandlas på en föreningsstämma som ni bli kallad till. Ta vara på tillfället då föreningen kallar till en stämma, där har ni er chans att göra er röst hörd om det är något ni vill säga eller påpeka.

Det är ett stort ingrepp i fastigheten och kan även vara en relativt kostsam åtgärd så är det viktigt att stambyten planeras noga och att föreningen är överens i frågan. Alla medlemmar som berörs av ett stambyte måste informeras enligt det föreningsbeslut som tas. Det är en hel del att tänka på inför ett stambyte och det kan vara en fördel att anlita någon utomstående konsult som har erfarenhet av detta med stambyte. Även om ett stambyte kostar en del pengar så ska man veta att en lägenhet där stammar är bytta kommer att öka i värde.

Det kan komma på frågan att lägenhetsinnehavare vill renovera sina badrum i samband med stambytet. I en del fall så kan även föreningen besluta om att byta ut badkar mot duschkabiner i samband med stambytet. Den egna renoveringen får den enskilde lägenhetsinnehavaren bekosta. Ett stambyte innebär att gamla rör och stammar med vatten och avlopp byts ut. I fastigheter med massor av år på nacken blir detta nödvändigt förr eller senare. Om inte detta görs så kan det bli kostsamma skador i ett senare skede för den bostadsrättsföreningen.

Många bostadsrättsföreningar gör större projekt där uppbyggnad av ett nytt badrum bekostas av föreningen och en lite högre hyra tas ut från de boende. Då blir det standardutförande i alla badrum med ett urval av 2-3 olika klinkerplattor inom samma prisklass samt upp till vardera boende om de vill ha badkar eller dusch. Det kan vara bra att samla till möte med de boende i varje hus där de själva kan få bestämma om de vill ändra något i badrummet, så klart få de bekosta mellanskillnaden om de byter till dyrare kakel eller klinker. Många gånger vill bostadsrättsägare ha en egen tala om sitt hem och sätter värde på att få bestämma hur deras nya badrum ska se ut. Det är också en värdefråga, väljer de exklusiva material kan deras lägenhet öka mer i värde än grannens som tog standardurvalet.